วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสร้างเฟรมในภาษา HTML


เทคนิคการสร้างเฟรมแบ่งพื้นที่หน้าต่าง

<FRAMESET>...</FRAMESET>ใช้เขียนแทน <BODY>...</BODY> เพื่อแบ่งเฟรม
<FRAME></FRAME>
จะใช้เรียกไฟล์ HTML ขึ้นมาทำงาน ในแต่ละเฟรมที่ แบ่งเอาไว้
<NOFRAME></NOFRAME>
ใช้สื่อสารกับ browser ที่ไม่สนับสนุนการใช้คำสั่ง frame


ส่วนขยายของชุดคำสั่งเฟรม


ชุดคำสั่ง FRAMESET มีส่วนขยาย ดังนี้
COLS
การแบ่งเฟรมตามแนวตั้ง [cols=ชุดตัวเลข] ชุดตัวเลข อาจเป็นจำนวน pixel หรือเลขเปอร์เซนต์ หรือเครื่องหมายดอกจันทร์(*) หรือผสมกันก็ได้ โดยคั่นแต่ละตัวเลขด้วยเครื่องหมายจุลภาค(,) เช่น 30%,120,* จะเท่ากับการแบ่งเฟรมตามแนวตั้งสามเฟรม จำนวนเฟรมที่แบ่งได้ จะเท่ากับจำนวนเครื่องหมายจุลภาค + 1
ROWS
การแบ่งเฟรมตามแนวนอน [rows=ชุดตัวเลข] เงื่อนไขการใช้เหมือนกับส่วนขยาย COLS ต่างกันเพียงเป็นการแบ่งตามแนวนอนเท่านั้น
BORDER
ความกว้างของเส้นขอบเฟรม [border=ตัวเลข] ส่วนขยายนี้ให้สำหรับ Netscape โดยค่าตัวเลข 0 เท่ากับไม่มีเส้นขอบ ค่าปกติ คือ 1
FRAMEBORDER
เส้นขอบเฟรม [frameborder=yes/no] ส่วนขยายนี้ใช้สำหรับ IE no=ไม่ต้องการเส้นขอบเฟรมค่าปกติ คือ yes
BORDERCOLOR
สีของขอบเฟรม [bordercolor="#ค่าของสี"] ส่วนขยายนี้ช่วยทำให้เราตกแต่งสีของขอบเฟรมได้
ชุดคำสั่ง FRAME มีส่วนขยายที่ควรรู้ ดังนี้
NAME
การกำหนดชื่อเฟรม [name=ชื่อสมมุติ] ส่วนขยายนี้ จะช่วยให้เรากำหนดชื่อสมมุติเพื่ออ้างอิงในการทำลิงค์หรืออื่นๆ หากไม่มีการกำหนดไว้ เฟรมจะถูกอ้างถึงด้วยชื่อ frame[0] – frame[..] โดยตัวเลขจะเริ่มจาก 0 และไล่เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา และจากบนไปล่าง
SRC
ระบุชื่อไฟล์ที่จะถูกแสดงบนเฟรมนี้ [src=ชื่อไฟล์html] ส่วนขยายนี้จะต้องมีการกำหนดไว้เสมอ
MARGINHEIGHT
เอาไว้สำหรับกำหนดความสูง ของขอบเฟรม
MARGINWIDTH
เอาไว้สำหรับกำหนดความกว้าง ของขอบเฟรม
NORESIZE
โดยทั่วไป เฟรมที่สร้างขึ้นจะถูกเปลี่ยนขนาดได้ โดยใช้เมาส์คลิกแล้วลาก หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนขนาดได้ ต้องเพิ่มส่วนขยาย noresize ลงไป
SCROLLING
กำหนดแถบสโครลบาร์ [scrolling=yes/no/auto] เลือกได้สามแบบ มี, ไม่มี, หรือมีเมื่อจำเป็น ค่าปกติ คือ auto
<frameset cols="20%,80%">


จากตัวอย่างนี้หมายความว่า เฟรมแบ่งตามแนวตั้งแบ่งเป็น 2 เฟรม โดยเฟรมแรกซึ่งเป็นเฟรมที่อยู่ด้านซ้าย มีขนาด 20% ของจอภาพและเฟรมที่ 2 ซึ่งอยู่ทางด้านขวา มีขนาด 80% ของจอภาพ
<frameset rows="*,*,*">
เป็นการแบ่งเฟรมตามแนวนอน 3 เฟรมโดยแต่ละเฟรมมีขนาดเท่ากัน

<frameset cols="120,*">
แบ่งเฟรมตามแนวตั้ง โดยเฟรมแรกซึ่งเป็นเฟรมที่อยู่ด้านซ้ายมีขนาด 120 พิกเซล ส่วนเฟรมที่สอง จะมีขนาดกว้างตามส่วนที่เหลือของจอภาพ

<frameset rows="*,2*">
แบ่งเฟรมตามแนวนอน โดยเฟรมล่างมีขนาดเป็น 2 เท่า ของเฟรมบน


<html>

        <frameset cols =”30,70”>

             <frame src=”ชื่อไฟล์ html ที่ต้องการให้แสดงในเฟรมหรือ URL”>

             <frame src=”ชื่อไฟล์ html ที่ต้องการให้แสดงในเฟรมหรือ URL”>

         </frameset>

</html>ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น